Estratègia Digital de Centre

EDC del CFA Alella – Espai Actiu

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que va fer una clara aposta per la digitalització del centre que, a més, es va veure accelerada per la irrupció de la COVID. Disposem d’una PDI (Pissarra Digital Interactiva) per a un desenvolupament més eficient de la docència, així com elements digital de comunicació amb l’alumnat.

També disposem d’eines de gestió digitals de l’Escola (Clickedu) i utilitzem eines digitals per a la interacció amb l’alumnat.

Avís legal                             Política de privacitat