Cultura Digital

  • Plataforma digital

S’utilitzarà la plataforma de gestió escolar Clickedu, així com la plataforma d’Oxford Editorial.

També, per a comunicació amb i entre l’alumnat s’utilitza la plataforma Whtsapp

  • Seguiment

Es realitzarà seguiment de les tasques dutes a terme per l’alumnat a través de les plataformes digitals.

  • Documentació