CATALÀ – NIVELLS C1 i C2

Aquests cursos de suport són orientats a la preparació de les proves de català convocades per la Secretaria General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya corresponent als nivells C1 i C2, emmarcats en els nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

La finalitat de la prova és avaluar si l’examinand té un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o informal en funció del nivell corresponent.

El preu del curs complert de cada nivell de 2 hores/setmana és de 210,00€

L’horari de les classes és:

_ Nivell C1: dimarts de 19 a 21 hores.

_ Nivell C2: dimarts de 17 a 19 hores.

Accés directe a la preinscripció:  CLICA AQUÍ

Per a més informació sobre la prova de català dels nivells C1 i C2, podeu consultar l’enllaç següent:

INFORMACIÓ CERTIFICATS DE CATALÀ