CATALÀ – NIVELL C2

Aquest curs està  orientat a la preparació de la prova de català convocada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya corresponent al nivell superior (C2), equivalent al sisè dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

La prova s’adreça a persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten acreditar un nivell molt alt de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

Curs adreçat especialment a tot el personal docent que precisarà acreditar aquest nivell C2 properament.

El preu per tot els curs és de 210,00 €

L’horari de les classes és dimarts de 17 a 19 hores.

Accés directe a la preinscripció:  CLICA AQUÍ

Per a més informació sobre la prova de català del nivell superior (C2), podeu consultar l’enllaç següent:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/certificats_estructura_i_descripcio_proves/certificat_de_nivell_superior_de_catala_d/